Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

ZASADY UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2020 r.
 2. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonegow serwisie YOUTUBE
 3. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo do dnia 20 października 2020 r. i wyłoni maksymalnie 125 uczestników do etapu jurorskiego.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego Festiwalu ukaże się na stronie imprezybielawa.pl oraz na profilu facebookowym – Festiwal Piosenek Eleni
 5. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim z wyraźnym wokalem)
 6. Uczestnik występów -SOLISTA wykonuje jedną piosenkę z repertuaru ELENIw języku polskim lub greckim.
 7. W Konkursie wezmą udział prezentacje specjalnie przygotowane na Festiwal Piosenek Eleni 2020.
 8. Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego.
 9. Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.
 10. Dodatkowe oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej i Jury.
 11. Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.
 12. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.
 13. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika
 14. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie instrumentu.
 15. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 16. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.
 17. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.
 18. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:
  1. – rejestracji telewizyjnej
  2. – nadawania oraz reemisji
  3. – utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu
  4. – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
  5. – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
  6. – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

      19. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nie podlega konsultacjom.

      20. Nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii i nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Dyplomy zostaną                    przesłane pocztą.

      21.Uczestnicy po zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego zobowiązani są wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30,00 zł do dnia 30 października 2020 r. na konto Miejskiego Ośrodka Kultury i                         Sztuki, Santander Bank Polska S.A  5910902284000000058601178. W opisie należy umieścić następujące informacje: Festiwal Piosenek Eleni, Imię i Nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa)  

     22. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma                      prawo zdyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.

     23. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu ze składem jurorskim.

     24. Kontakt z organizatorem: Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu 
           +48 74 645 64 21 lub 609 12 00 70 lub mailem festiwaleleni@mokisbielawa.pl

 

Opcje strony

do góry