ZASADY UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl
    w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 r.

2. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego

     w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY)

3. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo do dnia 10 czerwca 2021 r. i wyłoni maksymalnie 125 uczestników do etapu jurorskiego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. „dzikich kart” tj. zaproszeń do udziału w Festiwalu poza osobami zakwalifikowanymi przez Komisję Konkursową.

5. Informacja o zakwalifikowaniu do zasadniczej  części Festiwalu ukaże się na stronie imprezybielawa.pl oraz na profilu facebookowym – Międzynarodowy Festiwal „Dolnośląska Nutka”

6. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim z wyraźnym wokalem)

7. Uczestnik występów – SOLISTA wykonuje jedną piosenkę w JĘZYKU OJCZYSTYM KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI.

8. Długość piosenki nie może przekraczać 6 minut.

9. W Konkursie wezmą udział prezentacje specjalnie przygotowane na Festiwal „Dolnośląska Nutka 2021”.

10. Nie dopuszcza się materiałów archiwalnych nagranych na innych Festiwalach.

11. Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego (BEZ JAKICHKOLWIEK ULEPSZEŃ I MONTAŻU)

12. Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.

13. Dodatkowe oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej i Jury.

14. Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.

15. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.

16. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

17. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie instrumentu.

18. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów                                          wykonawców oraz producentów.

19. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.

20. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych                                                 formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.

21. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w                                        Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:

  1. – rejestracji telewizyjnej
  2. – nadawania oraz reemisji
  3. – utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu
  4. – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
  5. – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
  6. – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

22. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

23. Nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii i nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.                                                        Dyplomy zostaną przesłane pocztą.

24. Uczestnicy po zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego zobowiązani są wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30,00 zł do dnia 16 czerwca 2021 r.

       na konto Santander Bank Polska S.A 59 1090 2284 0000 0005 8601 1785

25. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo z                                         dyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.

26. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu ze składem jurorskim.

 

           Kontakt z organizatorem:

Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu – od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu +48 74 645 64 21 lub
609 12 00 70
albo mailem biuro@imprezybielawa.pl

 

 

 

Opcje strony

do góry