Festiwal Eleni 2022

https://www.imprezybielawa.pl/umb/nasze-imprezy/2147,MIEDZYNARODOWY-FESTIWAL-PIOSENKI-Dolnoslaska-Nutka-Bielawa-2022.html
2023-03-28, 02:15

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI „Dolnośląska Nutka” Bielawa 2022

Międzynarodowy festiwal piosenki Dolnośląska Nutka realizowany jest w ramach mikroprojektu pod nazwą: „Kultura bez granic – polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Opcje strony