Festiwal Eleni 2022

https://www.imprezybielawa.pl/umb/nutka-2020/nagrody-festiwalowe/2150,Nagrody-festiwalowe.html
2023-03-28, 00:57

Nagrody festiwalowe

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:

  • I miejsce  -    250 zł, dyplom
  • II miejsce -    200 zł, dyplom
  • III miejsce -   100  zł, dyplom
  • Grand Prix - 500 zł,  dyplom i statuetka

Uczestnicy etapu jurorskiego otrzymują tytuł Laureata Festiwalu

  1. Jury jest obowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii i nagrodę GRAND PRIX.
  2. Zdobywca Nagrody Głównej Grand Prix nie może być jednocześnie Laureatem 1-go, 2-go, 3- go miejsca bądź zdobywcą wyróżnienia.
  3. Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień  w każdej z kategorii.
  4. Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem są tutaj wyróżnienia.

Opcje strony