Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Przebieg Festiwalu

Festiwal składa się z pięciu części:

  • etap nagrania materiału video i zamieszczenia go w serwisie YOUTUBE
  • etap przyjmowania zgłoszeń: 1 – 31 maja 2020 r. – formularz zgłoszeniowy strona internetowa imprezybielawa.pl
  • etap eliminacji wstępnych: 1 – 10 czerwca 2020 r. – Komisja Artystyczna dokona preselekcji zamieszczonych materiałów wideo
  • etap jurorski: 15 – 29 czerwca 2020 r.
  • ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. „dzikich kart” tj. zaproszeń do udziału w Festiwalu poza osobami zakwalifikowanymi przez Komisję Konkursową.

 

Opcje strony

do góry