MFP Dolnośląska Nutka 2023

https://www.imprezybielawa.pl/umb/vi-mfp-dolnoslaska-nutka-biela/kategorie-wiekowe/2150,Kategorie-wiekowe.html
2023-06-02, 18:33

Kategorie wiekowe

  • Kategoria A   –  do 8 lat  
  • Kategoria B   –   9-11 lat
  • Kategoria C   –   12-13 lat
  • Kategoria D   –   14-16 lat
  • Kategoria E   –   17+ lat
  • Kategoria F -  występy rodzin

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia Uczestnika.

Opcje strony